Visie

Ongeacht de conjunctuurfase waarin ons land zich bevindt blijkt in de praktijk dat armoede  een vast gegeven is. Er is altijd een groep mensen die  door welke oorzaak dan ook in relatief grote armoede leeft. Wij zijn van mening dat deze mensen praktische ondersteuning nodig hebben om de vicieuze cirkel waarin zij zich vaak bevinden te kunnen doorbreken.

Het concept van de circulaire economie  biedt mogelijkheden hun maatschappelijke situatie te verbeteren c.q. te verlichten.

Missie

Stichting Kledingbank Enschede richt zich op de bovengenoemde doelgroep in de gemeente Enschede. Zij voorziet hen van kwalitatief goede, herbruikbare en nog modieuze kleding. Inwoners van Enschede doneren deze kleding aan de Kledingbank om gratis onder mensen van de doelgroep te verstrekken. De Kledingbank wordt financieel en materieel gesteund door de gemeente Enschede, donerende particulieren en ondernemers. Ons vrijwilligersteam is de menselijke basis van de Kledingbank.

Strategie

Om onze visie en missie te kunnen realiseren zijn er een aantal basisvoorwaarden waaraan moet worden voldaan.

  1. Voldoende kwalitatief goede gedoneerde kleding
  2. Voldoende geschikte, enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers
  3. Voldoende financiën om de exploitatie-kosten te betalen

 

Ad. 1

Door continue via Social Media, onze website en mond tot mond reclame te wijzen op onze activiteiten doneren steeds meer mensen kleding aan ons. Hiermee helpen wij vele honderden gezinnen elk jaar weer opnieuw aan modieuze en kwalitatief herbruikbare kleding. Kwalitatief niet bruikbare kleding wordt verkocht als vodden. Van deze opbrengst wordt een deel van onze exploitatiekosten betaald én kopen wij onder andere nieuw (kinder)ondergoed.

Ad.2

Door een prettige werkomgeving te creëren en leuke en leerzame activiteiten te organiseren, boeien en binden wij vrijwilligers aan ons. Mede door hun werkervaring bij de Kledingbank slagen vrijwilligers er ook in een betaalde baan te vinden.

Ad. 3

Met de subsidie van de gemeente Enschede betalen wij (het grootste deel van) onze exploitatiekosten. Door extra inkomsten uit de opbrengst van vodden en giften c.q donaties zijn wij in staat om onze dienstverlening een iets breder karakter te geven.

Kernwaarden

  • We stellen de klant centraal
  • We behandelen iedereen respectvol
  • We spreken met elkaar, niet over elkaar
  • We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen.

Samengevat

Door al deze aspecten in de praktijk te brengen is de Kledingbank Enschede uitgegroeid tot een goed georganiseerde en maatschappelijk betrokken partner van de gemeente Enschede. Daarmee levert Kledingbank Enschede een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van armoede in onze gemeente.