Hoe werkt het

Informatie voor klanten

Om voor een bezoek aan de Kledingbank in aanmerking te komen dient u te worden verwezen door een instantie welke door ons is aangemerkt als doorverwijzer. Zij controleren of u aan de gestelde criteria voldoet. Als dat het geval is vullen zij een verwijsformulier in. Dit formulier krijgt u mee. Bewaar dit formulier goed!

U maakt vervolgens telefonisch een afspraak met ons voor een bezoek aan onze kledingbank. Houd de volgende gegevens bij de hand tijdens het maken van de afspraak: Gegevens van de verwijzende instantie, naam en telefoonnummer van uw contactpersoon.

Als u ons bezoekt, dient u het volledig ingevulde verwijsformulier mee te nemen en persoonlijk te overhandigen (dit geldt elke keer voor het eerste bezoek op een nieuwe verwijzing). Op één verwijsformulier mag u ons twee keer bezoeken. Eén keer voor de lente/zomercollectie en één keer voor de herfst/wintercollectie. Zonder verwijsformulier kunnen wij u geen kleding meegeven!

Wij reserveren de tijd speciaal voor u (en uw eventuele gezinsleden), dus zorg dat u op tijd bent. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, bel dan zo spoedig mogelijk af, zodat wij nog tijd hebben om de voor u gereserveerde tijd voor iemand anders te gebruiken. Tijdens uw bezoek verzoeken wij u om uw mobiele telefoon uit te zetten, zodat we de beschikbare tijd zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

Regels

 • U kunt kledingsetjes uitkiezen die u mooi vindt en welke u passen.
 • Om de afspraak goed te laten verlopen binnen de gereserveerde tijd helpen de vrijwilligers bij het pakken van de kleding.
 • Als de kinderen niet meekomen graag de kledingmaten en schoenmaten noteren en meenemen.
 • U dient een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben bij het bezoek aan onze winkel.
 • Zorgt u svp zelf voor lege tassen om de uitgezochte kleding in mee te kunnen nemen.
 • Inwonende kinderen die de leeftijd van 19 jaar hebben bereikt komen alleen met een eigen verwijzing in aanmerking.

Doorverwijzende instanties

Onder andere zijn onderstaande instanties door ons als verwijzer aangemerkt:

 • Maatschappelijk werk
 • Mediant
 • PIT Twente
 • Kadera
 • Leger des Heils
 • Humanitas
 • Reclassering
 • Bewindvoerders
 • RIBW
 • Vluchtelingenwerk Nederland
 • Stichting Leergeld
 • Schuldsanering/bewindvoerder
 • Stichting Bijzondere Noden
 • ZAZ Welzijn
 • JP van de Bent stichting
 • Alifa
 • Gemeente Enschede, werk en bijstand
 • en diverse andere instanties

Elke inwoner van de gemeente Enschede die in aanmerking denkt te komen kan naar de inloopspreekuren van het formulierenadviespunt, Spelbergweg 35, maandag, woensdag en vrijdagochtend van 9:00 tot 11:30 uur

Informatie voor verwijzende instanties

Om ervoor te zorgen dat onze hulp bij die mensen terecht komt die dit echt nodig hebben, hanteren wij financiële criteria waaraan men dient te voldoen. Wij gaan ervan uit dat u als doorverwijzer deze criteria toetst. De criteria kunt u hier raadplegen:

Verwijsformulier

Financiële normen

Als men aan de criteria voldoet, verzoeken wij u het verwijsformulier volledig in te vullen. Het formulier dient op (de achterzijde) van het briefpapier van uw instantie te worden geprint óf voorzien te zijn van een stempel óf een aangehecht visitekaartje van u. Vult U het formulier svp met een blauwe pen in blokletters in. Dit alles om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Ingeval van onvolledig ingevulde formulieren mag de klant de kleding alleen uitzoeken, maar deze pas meenemen als wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen.

Download u het verwijsformulier iedere keer opnieuw van onze site, omdat de inhoud kan wijzigen.

 • Nadat u het verwijsformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend kunt u het meegeven aan (of opsturen naar) de klant waarna deze met ons kan bellen om een afspraak te maken. Stuurt u het formulier NIET naar ons: de klant dient altijd bij een 1e bezoek op een verwijzing het formulier persoonlijk aan ons te overhandigen.
 • Op één verwijsformulier mag men ons twee keer binnen een jaar bezoeken. Eén keer voor de lente/zomercollectie en één keer voor de herfst/wintercollectie.
 • De klant mag meerdere setjes kleding, schoenen, accessoires en jaarlijks beddengoed uitzoeken.
 • Indien nodig gelieve de klant te wijzen op persoonlijke hygiëne voorafgaand aan het bezoek aan ons. Dit in verband  met het passen van de kleding.
 • Inwonende kinderen die de leeftijd van 19 jaar hebben bereikt komen alleen met een eigen verwijzing in aanmerking.
 • Indien uw cliënt zelf niet in staat is om zijn/haar agenda bij te houden, zie er dan AUB op toe dat de afspraak wordt nagekomen.

 

ATTENTIE:

De klant dient het verwijsformulier tijdens de afspraak persoonlijk aan ons te overhandigen.

Mailt of stuurt u het formulier daarom dus NIET naar ons.