Hoe werkt het

Informatie voor mensen die gebruik van de Kledingbank willen maken.

Stichting Kledingbank Enschede is een noodhulp organisatie welke hulp biedt aan ingezetenen van Enschede (van baby tot 80+) door het verstrekken van gratis setjes kleding, ondergoed, nachtkleding, (winter)jas, schoeisel, huishoud- en bedtextiel, accessoires etc.

O.a. de volgende instanties kunnen voor u een aanvraag bij de Kledingbank indienen:

Budget Advies Team (06-86822921 en 053-4801200), Pathmossingel 200, 7513 CM Enschede

https://www.alifa.nl/dienst/71/voedselbankkledingbankfonds-bijzondere-noden

Formulieren Advies Punt (06-51758005), Spelbergsweg 35, 7512 DX Enschede

https://dp-enschede.nl/diensten/formulieren-advies-punt/

Stadsbank

Wijkcoach

Bewindvoerder

Indien u klant bent bij de Voedselbank kan deze voor uw allereerste bezoek aan ons een verwijsbrief aan u meegeven.

Bel of mail gerust met onze kledingbank voor nadere informatie (maandag t/m donderdag van 9-12:00 uur, tel. 06-48618001).
Wij zijn er juist ook voor mensen met werk (loondienst en zelfstandigen) die buiten regelingen* vallen en te weinig geld overhouden om van te leven. * zoals kwijtscheldingen, huursubsidie, voedselbank, leergeld etc.
Nadat wij de aanvraag via de mail hebben ontvangen kunt u na 5 werkdagen contact met ons opnemen en zullen, indien u in aanmerking komt, een afspraak voor u inplannen om onze kledingbank te bezoeken. Een keer voor de zomer/lentecollectie en/of een keer voor de herfst/wintercollectie.

 

Het verstrekken van kleding, textiel en schoenen is een noodvoorziening en geen structurele oplossing voor de aanpak van de achterliggende oorzaken van de financiële situatie van de cliënt. Dit betekent dat wij van de klant verwachten dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële problemen én dat zij geen (nieuwe) schulden maken tijdens het ontvangen van onze noodhulp.

 

Het is belangrijk dat de klant zo snel mogelijk hulp inschakelt en hieraan meewerkt, want de financiële situatie van de klant kan hiermee wellicht op de lange termijn verbeteren. Dit houdt in dat in principe bij de her-intake, welke jaarlijks plaatsvindt, door de kledingbank wordt gesproken met de klant en de her-intake niet alleen op papier plaatsvindt.

 

Het beleid van de kledingbank is om tijdelijk hulp te bieden, tenzij dit kennelijk onredelijk is omdat het volstrekt helder is dat iemand – buiten zijn/haar schuld – niet meer zonder onze hulp kan omdat er geen andere mogelijkheden meer zijn (Bijvoorbeeld gepensioneerden met alleen AOW en met hoge huur- en energiekosten).

Regels

 • U kunt kledingsetjes uitkiezen die u mooi vindt en welke u passen.
 • Om de afspraak goed te laten verlopen binnen de gereserveerde tijd helpen de vrijwilligers bij het pakken van de kleding.
 • Als de kinderen niet meekomen graag de kledingmaten en schoenmaten noteren en meenemen.
 • U dient een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben bij het bezoek aan onze winkel.
 • Zorgt u svp zelf voor lege tassen om de uitgezochte kleding in mee te kunnen nemen.
 • Inwonende kinderen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben dienen een eigen
  aanvraag in te dienen als ze van de kledingbank gebruik willen maken.

Instanties die voor u een aanvraag bij de Kledingbank kunnen indienen

 • Wijkteams Enschede, tel.nl. 053 481 79 00 (als u bekend bent bij een wijkcoach)
 • Voedselbank Enschede, tel.nr. 06 205 86 039 (alleen voor de allereerste aanvraag)
 • Formulieren Adviespunt Enschede
 • Gemeente Enschede, werk en bijstand
 • Stadsbank Oost Nederland, tel.nr. 088 766 36 66 (uw bewindvoerder)
 • Budget Advies Team, www.bat-enschede.nl; voor nadere info over inloopspreekuren: tel.nr. 06 868 22 921

Elke inwoner van de gemeente Enschede die een aanvraag wil indienen om de kledingbank te bezoeken kan contact opnemen met het Budget Advies Team (06-86822921) of naar het inloopspreekuur van het Formulieren Advies Punt gaan, Spelbergsweg 35, op dinsdag- en woensdagochtend van 9:00 tot 11:30 uur.

Neemt u wel uw bankafschriften van de laatste 3 maanden mee en uw legitimatie!

Informatie voor verwijzende instanties

Wilt u een aanvraag voor uw client doen voor een bezoek aan de kledingbank?
Lees dan het document hiernaast.