Over Ons

Stichting Kledingbank Enschede verstrekt gratis kwalitatief goede kleding, nieuw ondergoed, schoeisel en andere textielwaren zoals beddengoed, aan mensen die zelf niet (meer) volledig in hun onderhoud kunnen voorzien. Diverse instanties kunnen voor deze mensen een aanvraag indienen bij de kledingbank om de kledingbank te bezoeken. Bijvoorbeeld de Voedselbank, een Wijkcoach, het Formulieren Advies Punt (gevestigd in de Stadsbank), Bewindvoerder of het Budget Advies Team. (babypakketten ook door verloskundigen).

Andere hulpverlenende instanties mogen ook contact opnemen met de kledingbank indien er een noodsituatie is.

Indien u, potentiële klant of instantie, nadere informatie wenst kunt u bellen met de Kledingbank Enschede of een mail sturen.

 

Wij verzamelen goede schone herbruikbare kleding, schoeisel en textielwaren. Deze worden door vrijwilligers gecontroleerd op kwaliteit en gesorteerd. Overgebleven en/of onbruikbare kleding gaat tegen een geringe vergoeding naar derden en zal worden hergebruikt of gerecycled. Hiervan betalen wij een deel van onze exploitatiekosten.

Kwalitatief goede kleding komt in onze winkel en wordt gratis verstrekt aan onze klanten.

ATTENTIE:
Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons terecht voor het inleveren van al uw kleding en textiel.

Nog goede, schone en draagbare kleding, schoenen en textiel ontvangen wij graag rechtstreeks bij de Kledingbank aan de Kuipersdijk 375 te Enschede, zodat wij onze winkelvoorraad ermee kunnen aanvullen.