Over Ons

Stichting Kledingbank Enschede verstrekt kleding, schoeisel en andere textielwaren aan mensen die niet (meer) over voldoende financiële middelen beschikken om deze zelf te kunnen kopen. Deze mensen kunnen bij ons terecht met een verwijsformulier van een verwijzende instantie, zoals bijvoorbeeld de voedselbank, een wijkcoach, het formulierenadviespunt, Stichting Leergeld of een andere hulpverlenende instelling.

 

Wij verzamelen goede schone herbruikbare kleding, schoeisel en textielwaren. Deze worden door vrijwilligers gecontroleerd op kwaliteit en gesorteerd. Overgebleven en/of onbruikbare kleding gaat tegen een geringe vergoeding naar derden en zal worden hergebruikt of gerecycled. Hiervan betalen wij een deel van onze exploitatiekosten.

Kwalitatief goede kleding komt in onze winkel en wordt gratis verstrekt aan onze klanten.

ATTENTIE:
Tijdens onze openingstijden kunt u gewoon bij ons terecht voor het inleveren van al uw kleding en textiel.

Nog goede, schone en draagbare kleding, schoenen en textiel ontvangen wij graag rechtstreeks bij de Kledingbank aan de Kuipersdijk 375 te Enschede, zodat wij onze winkelvoorraad ermee kunnen aanvullen.