CJIB grootste veroorzaker schuldenproblematiek

– Niburu,

klik hier voor de bron

Het CJIB, het incassobureau van de overheid, wordt door veel Nederlanders uit de grond van hun hart gehaat. En daar blijkt ook alle reden voor te zijn, want dit overheidsinstituut zorgt voor een ongekende schuldspiraal.

De overheid doet het voorkomen alsof ze zo betrokken is bij mensen die in de schulden terecht zijn gekomen en geen manier zien om er op eigen kracht weer uit te komen. Ook nu weer, want Staatssecretaris Tamara van Ark gaat 80 miljoen euro beschikbaar stellen om mensen te helpen eerder aan de bel te trekken als er schuldproblemen zijn. Zoals Annemarie van Gaal in haar column in de Telegraaf uitlegt, zijn de enigen die hiervan profiteren het reclamebureau die de campagne mag verzorgen en de NPO die kapitalen opstrijkt voor het uitzenden van de spotjes.

Die 80 miljoen euro is waarschijnlijk afkomstig van het instituut dat de grootste veroorzaker van schuldproblematiek in ons land is, namelijk het CJIB. Iedereen kent wel die gehate enveloppen die met de regelmaat van de klok op de mat vallen. Ondanks dat je goed hebt opgelet, heb je toch 5 kilometer te hard gereden en dus betalen. En doe je dat niet snel genoeg naar de zin van het CJIB dan kan een boete heel snel oplopen:

Boetebedrag voor een verkeersovertreding: € 235,- Eerste verhoging na een maand(?): € 115,- (totaal € 350,-) Tweede verhoging na nog eens een maand (?): € 500,- (totaal € 850,-)

Zoals je ziet zijn de verhogingen erg fors maar wat vooral stoort is de wijze waarop het CJIB een boete verstuurt en verhoogt. Je zou namelijk verwachten dat voor de bedragen die hier worden genoemd een aangetekende zending er wel af kan. Maar het CJIB verstuurt zowel de originele boete als de herinneringen per reguliere post. Wat als een herinnering bij de post kwijt raakt of per ongeluk in de papierbak verdwijnt bij een adres met veel bewoners? Dat kost dan dus honderden euro’s. Navraag bij het CJIB leert namelijk dat het CJIB doodleuk zegt dat het systeem de boete heeft verzonden. Daarmee ligt volgens het CJIB de verantwoordelijk geheel bij de overtreder.

Het kan nog veel erger

Hoe is het mogelijk dat iemand die zes euro te weinig heeft overgemaakt aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uiteindelijk 620 euro moet betalen, nog bovenop het bedrag van 310 euro dat reeds was betaald? Volgens Annemarie van Gaal is het CJIB dé grote veroorzaker van de schuldenproblematiek bij anderhalf miljoen Nederlandse gezinnen. Vaak betreft het mensen die heel weinig geld ter beschikking hebben en die simpelweg niet in staat zijn om de torenhoge CJIB boetes te betalen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat mensen die na jarenlange ellende in de schuldsanering eindelijk weer met een schone lei kunnen beginnen, al hun schulden kwijt zijn, behalve die bij het CJIB. Het instituut wordt bemand door menselijke robots, waar op geen enkel begrip hoeft te worden gerekend door wanhopige mensen die proberen een uitweg te vinden. Wat we hier zien is een terreurmonster van de overheid. Een overheid die doet voorkomen alsof ze zo begaan is met burgers, maar in werkelijkheid de grootste veroorzaker is van schuldenproblematiek in ons land.

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de belastingdienst die onmiddellijk klaar staan met boetes als een burger in hun ogen iets verkeerds heeft gedaan, maar die zelf niet mogen worden beboet door een burger als zij gigantisch de fout in gaan, hetgeen met de regelmaat van de klok gebeurt.

Alhoewel Nederland als lid van de Europese Unie het Europese Verdrag voor de rechten van de Mens heeft ondertekend waar in artikel 5 staat dat mensen niet mogen worden opgesloten omdat ze een schuld niet kunnen betalen, heeft Nederland daar volkomen maling aan en sluit mensen wél op die niet (kunnen) betalen. Zoals in het volgende geval, afkomstig van de Ombudsman:

Gegijzeld

Taco (gefingeerde naam) is meer dan een jaar gegijzeld geweest in verband met een zeer groot aantal openstaande verkeersboetes. Dit heeft kunnen gebeuren doordat het CJIB verzuimde om intern beleid toe te passen, waarin staat dat na 180 dagen gijzeling contact moet worden opgenomen met de gegijzelde om een (voorlopige) betalingsregeling te treffen. Na elf maanden gijzeling heeft een advocaat Taco geholpen en een regeling getroffen voor een deel van zijn openstaande boetes, maar ook toen is hij nog niet in vrijheid gesteld. Dat had wel gemoeten, want toen had voor het CJIB duidelijk moeten zijn dat Taco het geld niet had om alle openstaande sancties te betalen. De gijzeling diende daarom geen enkel doel.

Het bovenstaande kan in principe iedere burger overkomen die in financieel zwaar weer is terecht gekomen en niet in staat is om het CJIB te betalen. Wat vooral blijkt uit al het bovenstaande zijn de kwade bedoelingen van de overheid. Ze hebben geen enkele intentie om ook maar iets te doen aan de terreur van het CJIB. Dit is uiteraard wel in overeenstemming met het doel waarvoor een overheid in het leven is geroepen.

Als burgers hebben wij weinig wapens tegen dat CJIB. Het enige dat we kunnen doen is standaard in beroep gaan tegen iedere opgelegde boete. Verzin maar een reden: “er stond geen verkeersbord waaruit bleek dat ik daar niet mocht parkeren”, of “er stond nergens aangegeven dat ik daar maar 100 kilometer mocht rijden”. Als je geen reden hebt omdat je schuldig bent, maakt niet uit. Het bezwaar wordt uiteraard afgewezen, maar je koopt extra tijd, want zolang het bezwaar loopt hoef je niet te betalen, het kost niets en als iedereen massaal in beroep gaat, loopt het systeem hopelijk krakend vast.

Nog kost dat niets, maar voor hoelang

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vermoedt dat mensen het vaak proberen omdat het toch niets kost. Oud-minister Van der Steur gooide in 2016 al een balletje op om te onderzoeken of hij een extra boete kan instellen voor de verkeersovertreder als het bezwaar niet terecht blijkt.

Voor de liefhebbers zijn er nog veel meer mogelijkheden om dingen te rekken, zeker als je gebruik maakt van de WOB om bepaalde dingen op te vragen, zoals hier staat uitgelegd. Het OM heeft geen verklaring voor het feit waarom Nederlanders zo massaal een beroep doen op de WOB. Duh, ik wel! Omdat het werkt. Volgens een woordvoerder kan het komen door internetsites zoals flitsservice.nl, die mensen oproepen bezwaar te maken tegen een verkeersboete en tips geven over hoe dat te doen. En heb je wel een geldige reden om in beroep te gaan, ga dan tot het uiterste, want dat schijnt te lonen.

De overheid heeft het slechtste met ons voor en het enige dat we als burger kunnen doen is terugvechten met alle legale middelen die ons (nog) ter beschikking staan. Moge het systeem krakend vastlopen.

En opeens komt daar het bericht dat Tamara van Arkel iets wil doen aan de opstapeling van verkeersboetes. Dit zou dan zijn naar aanleiding van de column van Annemarie van Gaal, aldus de Telegraaf. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar hoe zit het dan met kwijtschelden van reeds opgelegde gestapelde boetes? En de gijzelingen? En het feit dat de CJIB boetes blijven bestaan zelfs na de schuldsanering en gijzeling?

klik hier voor de bron