EnschedeAnders zet druk op discussie over armoedegelden

– door Wilco Louwes, Tubantia 2 januari 2019 –

Is het wenselijk dat geld dat voor de bestrijding van (kinder)armoede is bedoeld, niet voor dat doel wordt ingezet? Raadslid Margriet Visser van EnschedeAnders wil van de andere fracties horen hoe zij hier over denken.

De evaluatie van het zogeheten kindpakket is door Margriet Visser aangemeld als bespreekstuk in een vergadering van de stedelijke commissie, later deze maand. Uit deze evaluatie blijkt dat de 1,17 miljoen euro die de gemeente Enschede in 2017 van het rijk kreeg om kinderarmoede aan te pakken, niet volledig aan dat doel is besteed.

In de zomer van dat jaar werd al duidelijk dat de gemeente de extra rijksbijdrage aangreep om 5 ton op het bestaande kindpakket te bezuinigen. Vorig maand kwam daar de terugvordering van 230.000 euro, die Stichting Leergeld door tijdgebrek niet kon besteden, nog bovenop.

Over deze feiten wil EnschedeAnders in de commissievergadering het gesprek aangaan met de wethouder en de andere politieke partijen. Eerder deze week stelde de PvdA-fractie al schriftelijke vragen aan het college. De sociaaldemocraten willen weten of er mogelijkheden zijn om armoedegeld dat aan het einde van het jaar ‘over’ is door te sluizen, zodat het op een later moment alsnog voor (kinder)armoede ingezet kan worden.

Margriet Visser voert de druk in deze discussie nog iets verder op en wil dat fracties kleur bekennen. Ze kondigt alvast een motie aan de eerste gemeenteraadsvergadering van dit jaar, op maandag 4 februari waarin ze de teruggave van de ingevorderde armoedegelden van Stichting Leergeld eist.